WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „112 – ZAWSZE W GOTOWOŚCI”

Powiększ obraz

Numer 112 pełni ważną społeczną rolę, często ratując życie. W ramach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „112 – zawsze w gotowości”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 oraz podkreślenie jego roli i znaczenia w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska.


W ramach konkursu napłynęło łącznie 2497 prac. Kapituła dokonała oceny prac. Niestety nikt z uczniów naszej szkoły nie zajął czołowego miejsca, ale z racji olbrzymiego zainteresowania i wysokiej jakości prac, Wojewoda Świętokrzyski postanowił wyróżnić drobnymi upominkami kilkadziesiąt prac z każdej kategorii. Z naszej szkoły wyróżnione zostały prace:
Zuzanny Sułkowskiej z klasy I, Tomasza Pajączkowskiego z klasy I, Julii Pajączkowskiej z klasy II, Oliwii Kwapisz z klasy III, Jana Pawluska z klasy III oraz Mai Piwowarskiej z klasy III.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Do nich należą uczniowie:
z klasy I: Kacper Zięba, Patryk Baran, Alan Pajączkowski, Kacper Babiarski, Igor Grochowina;
z klasy II : Julia Wróbel i Agata Nowak;
z klasy III : Kamil Klimczak, Adrian Klimczak, Martyna Poklek, Dawid Frąk, Filip Lulkowski, Wiktor Sutowicz, Gabriela Gawior, Weronika Waligóra, Maciej Olszewski, Nadia Kiełbus, Maciej Wieczorek;
z klasy IV: Natalia Kasprzycka;
z klasy VII: Wiktoria Pajączkowska, Natalia Poklek, Malwina Strzeszkowska, Natalia Waligóra, Natalia Szczerba.

Uczniowie otrzymali również celującą ocenę z plastyki oraz pozytywną uwagę z zachowania.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie.

Opiekunowie:  K. Skrobisz, K. Nowak

 

Print Friendly, PDF & Email