Wykaz podręczników

Uwaga!

Rodzice zakupują tylko podręcznik do religii – pozostałe podręczniki i materiały ćwiczeniowe  zakupuje szkoła – z dotacji MEiN

KLASA PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO UWAGI
„O”
RELIGIA
Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
„TAK! JEZUS MNIE KOCHA”
JEDNOŚĆ KIELCE
PODRĘCZNIK
I SP RELIGIA Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
„POZNAJĘ BOŻY ŚWIAT” – nowy program                     JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK
II SP RELIGIA Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
„ODKRYWAMY KRÓLESTWO BOŻE” – nowy program
JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK
III SP RELIGIA Ks. J. Czerkawski
E. Kondrak
„JEZUS JEST Z NAMI” JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ
IV SP RELIGIA Ks. Mielnick
E. Kondrak

B. Nosek
„MIEJSCE PEŁNE BOGACTW” JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK 
V SP RELIGIA Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY SZUKAJĄ PRAWDY” – nowy program JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ 
VI SP RELIGIA Ks. K. Mielnicki
E.Kondrak
„SZCZĘŚLIWY, KTÓRZY ODKRYWAJĄ PIĘKNO” – nowy program
JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK  I ZESZYT ĆWICZEŃ
VII SP RELIGIA Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak

E. Parszewska
„BŁOGOSŁAWIENI , KTÓRZY SZUKAJĄ JEZUSA” JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK
VIII SP RELIGIA Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak

E. Parszewska
„BŁOGOSŁAWIENI , KTÓRZY UFAJĄ JEZUSOWI” JEDNOŚĆ KIELCE PODRĘCZNIK

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email