Rekrutacja

Dyrektor Szkoły podstawowej w Obicach ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Obicach na rok szkolny 2023/2024.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej należy pobrać z pokoju nauczycielskiego (parter szkoły).

Jeśli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć tylko kartę o kontynuacji.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym. Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Uzupełnione dokumenty należy zostawić w skrzynce rekrutacyjnej znajdującej się w wejściu do budynku szkoły. Dokumenty należy złożyć w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego (dostępne na stronie głównej  – artykuł REKRUTACJA 2023/2024).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email