Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obicach
ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej  w Obicach
na rok szkolny 2020/2021

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy pobrać z gabinetu Dyrektora Szkoły
lub strony internetowej

Zasady rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Obicach

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

Do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci, dla których nasza szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka.

rekrutacja klasa I

WNIOSEK KLASA I

ZGŁOSZENIE KLASA I

oświadczenie- wielodzietność

oświadczenie- samotne wychowywanie dziecka

 

 

Print Friendly, PDF & Email