Kadra Pedagogiczna

Jerzy Węgrzyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obicach

 

Nauczyciele – rok szkolny 2020/2021

PRZEDMIOT

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I

II

III

MARIA SZASTAK

BOŻENA ŚNIOCH

ALEKSANDRA WTORKIEWICZ

KAZIMIERA SKROBISZ

RELIGIA I -IV BARBARA MALICKA
RELIGIA V – VII GRAŻYNA PRZYGODZKA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I – III ALEKSANDRA WTORKIEWICZ
JĘZYK POLSKI IV – VII BEATA ZDYBIOWSKA
JĘZYK ANGIELSKI I – VII MAŁGORZATA ZACHARZ
JĘZYK NIEMIECKI IV – VII KATARZYNA TOPOLSKA
GEOGRAFIA V – VII RENATA STRÓJWĄS
BIOLOGIA V – VII KATARZYNA NOWAK
HISTORIA IV – VII JERZY WĘGRZYN
PRZYRODA IV RENATA STRÓJWĄS
MATEMATYKA IV – VII IWONA ŁATAŚ
PLASTYKA IV – VII KATARZYNA NOWAK
MUZYKA IV – VII KATARZYNA NOWAK
TECHNIKA IV – VI KATARZYNA NOWAK
FIZYKA VII KATARZYNA NOWAK
CHEMIA VII GABRIELA KRASKA
INFORMATYKA IV – VII IWONA ŁATAŚ
WYCHOWANIE FIZYCZNE IV – VII MIROSŁAWA PIWOWARSKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV – VII MARIA SZASTAK
DORADZTWO ZAWODOWE VII MIROSŁAWA PIWOWARSKA
ŚWIETLICA KAZIMIERA SKROBISZ

MILENA SŁAWETA

KATARZYNA NOWAK

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 5- 6 latki ANNA MŁYNARCZYK
RELIGIA 5-6 latki GRAŻYNA PRZYGODZKA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 3-4 latki MONIKA IGNOROWICZ

MILENA SŁAWETA

 

Print Friendly, PDF & Email