Plan zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Podstawowa – rok szkolny 2019/2020

Poniedziałek 1140 – 1225

M. Szastak

Koło plastyczne

1235 – 1320

M. Kowalczyk, M. Szastak

Koło taneczne klasa II i III

Wtorek 1140 – 1225

M. Kowalczyk

Koło – Gry i zabawy ogólnorozwojowe

środa 1045 – 1130

B. Śnioch

Koło – Gry i zabawy ogólnorozwojowe z elementami innowacji pedagogicznej

1140 – 1225

B. Śnioch

Koło teatralne

M. Szastak

Koło – Gry i zabawy ogólnorozwojowe

1235 – 1320

B. Zdybiowska

Zajęcia z języka polskiego klasa V- co 2/3 tygodnie

K. Nowak

Koło wokalno- taneczne – klasy I- III-  według harmonogramu

1330 – 1415

B. Zdybiowska

Zajęcia – Rozmaitości Polonistyczne – co 2/3 tygodnie

K. Nowak

Koło wokalno- taneczne – klasy V- VI –  według harmonogramu

czwartek 730 – 800

M. Zacharz

Koło języka angielskiego

1330 – 1415

I. Koźbiał

Koło matematyczne – klasa V i VI- według harmonogramu

K. Nowak

Koło przyrodnicze – klasa V i VI- według harmonogramu

 piątek 1235 – 1320

R. Strójwąs

Koło geograficzne

M. Piwowarska

SKS – klasy IV, V, VI – według harmonogramu

Print Friendly, PDF & Email