Plan zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Podstawowa – rok szkolny 2019/2020

Poniedziałek 1140 – 1225

M. Szastak

Koło plastyczne

 

1235 – 1320

M. Kowalczyk, M. Szastak

Koło taneczne klasa II i III

 

1330 – 1415

M. Piwowarska

SKS – według harmonogramu

 

Zbiórki Drużyny Harcerskiej – według harmonogramu

 

Klub Kreatywności „kreatywność w Twoich rękach”

– według harmonogramu

Wtorek 730 – 800

M. Zacharz

Zajęcia z języka angielskiego

 

1140 – 1225

M. Kowalczyk

Koło – Gry i zabawy ogólnorozwojowe

środa 1045 – 1130

B. Śnioch

Koło – Gry i zabawy ogólnorozwojowe z elementami innowacji pedagogicznej

 

1140 – 1225

M. Szastak

Koło – Gry i zabawy ogólnorozwojowe

 

1140 – 1225

B. Śnioch

Koło teatralne

1330 – 1415

B. Zdybiowska

Zajęcia – Rozmaitości Polonistyczne – co 2/3 tygodnie

 

1330 – 1415

K. Nowak

Koło wokalno-taneczne – klasy I- VI –  według harmonogramu

 

czwartek 1330 – 1415

K. Nowak

Koło przyrodnicze – klasa V i VI

 

1330 – 1415

I. Koźbiał

Koło matematyczne – klasa V i VI

 piątek 1235 – 1320

R. Strójwąs

Koło geograficzne

 

1235 – 1320

M. Piwowarska

SKS – klasy IV, V, VI – według harmonogramu

Print Friendly, PDF & Email