Dzień Mamy w klasie IV

Powiększ obraz

Jest takie jedno święto w roku, kiedy to szacunek oddajemy naszym mamusiom. Początki uroczystości sięgają czasów starożytnych, kiedy otaczano matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u matki. Co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze,a w pozostałe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

W Stanach Zjednoczonych w 1858 roku ogłoszono „Dni Matczynej Pracy”, zaś od 1872 roku „Dzień Matek dla Pokoju”. W 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

W przedwojennej Polsce obchodzono Dzień Matki, którego organizacją zajmował się PCK. Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej.

Obecnie, święto to przypada na 26 maja. W tym dniu mamy są obdarowywane laurkami, kwiatami przez własne dzieci. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie swoich pociech.

W związku, z tym świętem klasa IV przygotowała wiersze oraz piosenkę dla mam, zapraszamy do obejrzenia fimików.

wiersze-klasa-IV

piosenka-klasa-IV

sto-lat

K. Nowak

Print Friendly, PDF & Email