Szkolna akcja „Nałogom mówię – NIE”

Powiększ obraz

W bieżącym roku już po raz XVI realizowaliśmy szkolną akcję „Nałogom mówię – NIE”. Organizatorkami i koordynatorami przedsięwzięcia były panie: M.Piwowarska, M.Zacharz i R.Strójwąs.

Akcja trwała od lutego do kwietnia, a głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami, wdrażanie uczniów do zachowań asertywnych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

W bieżącym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną i nauczanie zdalne, wszystkie działania realizowane były zdalnie. Jedynie klasy I-III swoje zadania zdążyły jeszcze zrealizować podczas nauki stacjonarnej.
Przedsięwzięcie rozpoczęliśmy w lutym. Na godzinach wychowawczych nauczyciele prowadzili zajęcia związane z problematyką uzależnień. Poruszano tematykę zdrowego stylu życia, mówiono o zgubnym wpływie narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy na organizm człowieka. Wychowawcy wskazywali też alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
Następnie odbyła się część konkursowa przedsięwzięcia. Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną, opracować prezentację multimedialną lub film oraz ułożyć krzyżówkę.  Akcentowano, aby wszystkie prace konkursowe związane były z przeciwdziałaniem uzależnieniom i promowaniem zdrowego stylu życia. Dodatkowo wszyscy uczniowie klas IV – VII pisali test wiedzy na temat negatywnego wpływu nałogów na organizm człowieka.

Do akcji, po raz kolejny, zostały włączone także dzieci klas I- III, których zadaniem było przygotować pracę plastyczną na temat „Nie pal przy mnie, proszę”.

Pod koniec kwietnia przyszedł czas na podsumowanie przedsięwzięcia. Poznaliśmy laureatów konkursu – ze względu na pandemię koronawirusa na razie online – poprzez stronę internetową szkoły.  Mamy jednak nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli osobiście pogratulować i wręczyć nagrody naszym wychowankom. Tymczasem wszystkie dyplomy i nagrody, które ufundował MGOPS w Morawicy, będą czekać na uczniów i zostaną wręczone laureatom, kiedy będą ku temu odpowiednie i bezpieczne warunki, czyli po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu szkolnego „Nałogom mówię – NIE” 2021, która przedstawia się następująco:

Kategoria plakat klasy IV- VII:

I miejsce – Natalka Poklek i Malwina Strzeszkowska

II miejsce – Oliwia Kumor i Natalia Kasprzycka

III miejsce – Dominika Kumor i Dominik Stachaczek

wyróżnienie 1: Natalia Waligóra i Piotr Tekiel

wyróżnienie 2: Joanna Baran, Julia Wesołowska, Mikołaj Pajączkowski, Nikola Kozak

Kategoria plakat klasy I – III:

I miejsceKrzysztof Śnioch

II miejsce – Agata Nowak

III miejsce – Martyna Poklek, Kamil Klimczak, Adrian Klimczak

wyróżnienie: Igor Grochowina

Kategoria krzyżówka:

I miejsce – Anna Nowak

II miejsce – Oliwia Kumor i Malwina Strzeszkowska

III miejsce – Joanna Baran

wyróżnienie: Natalia Kasprzycka i Natalia Poklek

Kategoria wiedzowa:

Klasy IV-V

I miejsce – Oliwia Kumor

II miejsce – Mikołaj Pajączkowski

III miejsce – Dominika Kumor, Adam Nowak

wyróżnienie – Dominik Koza, Julia Wesołowska, Dominik Stachaczek

Klasy VI-VII

I miejsce – Adrian Socha

II miejsce – Joanna Baran

III miejsce – Malwina Strzeszkowska i Gabrysia Wojtyś

wyróżnienie 1 – Bartosz Kaczor, Natalia Poklek

wyróżnienie 2 – Błażej Babiarski, Natalia Szczerba, Anna Nowak

Kategoria prezentacja multimedialna lub film profilaktyczny:

W tej kategorii jury miało najwięcej problemów przy wytypowaniu zwycięzców; zdania były rozbieżne i trudno było jednoznacznie wskazać najlepszą pracę. Ostatecznie komisja konkursowa doceniając pomysłowość, wkład pracy i walory estetyczne  postanowiła przyznać w tej kategorii równorzędne pierwsze miejsca 4 pracom. Ich autorami są: Natalia Poklek, Malwina Strzeszkowska, Anna Nowak i Oliwia Kumor.
Dyrektor szkoły i organizatorki akcji serdecznie dziękują pani Justynie Cesarz-Soi – kierownikowi MGOPS w Morawicy i pani Elwirze Mróz – pracownikowi MGOPS za pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz ufundowanie nagród dla uczniów w części konkursowej akcji. Organizatorki dziękują także pani Kazimierze Skrobisz i pani Katarzynie Nowak za koleżeńską pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu profilaktycznego za rok.

Organizatorki

Natalka-Poklek-1.mp4

Wolni-od-nalogow-Strzeszkowska.pptx

Print Friendly, PDF & Email