Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

Powiększ obraz

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizujemy program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Program będzie realizowany na lekcjach wychowawczych w klasie V.

Okazjonalnie do realizacji zagadnień będą włączani także uczniowie pozostałych klas IV-VIII. Wspólnie będziemy realizować np. Dzień Życzliwości, czy Dzień Szczerości i Uczciwości.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Mirosława Piwowarska – realizator programu

 

Print Friendly, PDF & Email