Ślubowanie klasy pierwszej

Powiększ obraz

Dnia 17.10.2023 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Obicach odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I. W uroczystości wzięli udział rodzice, uczniowie klasy II, III oraz zerówki wraz ze swoimi wychowawcami.

Tak ważna uroczystość nie mogła się odbyć bez honorowych gości: zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Pana  Marcina Dziewięckiego, księdza proboszcza Jacka Godzisza oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Pana Jerzego Węgrzyna. Na początku uczennica klasy V Agata Nowak powitała wszystkich zebranych na uroczystości. Następnie pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki oraz znajomość zasad ruchu drogowego. Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Po prezentacji umiejętności i wiadomości pierwszoklasiści w pięknych biretach na głowach w podniosłej atmosferze przed Pocztem Sztandarowym zaśpiewali hymn narodowy i ślubowali godnie reprezentować szkołę, szanować nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, swoją nauką oraz zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Marcin Dziewięcki ołówkiem dokonał aktu pasowania na ucznia, Pan Dyrektor Jerzy Węgrzyn wręczył uczniom legitymacje szkolne  a wychowawczyni Aleksandra Wtorkiewicz wręczyła uczniom dyplomy pamiątki w postaci książek oraz kolorowe kredki wypełnione słodkościami ufundowane przez rodziców. Pierwszoklasiści zostali również obdarowani upominkami od księdza proboszcza i uczniów klasy II i III. W ramach podziękowań uczniowie wręczyli piękne bukiety kwiatów honorowym gościom. Po burzy oklasków na pierwszoklasistów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Aleksandra Wtorkiewicz

Print Friendly, PDF & Email