PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Powiększ obraz

Na początku kwietnia bieżącego roku klasa II naszej szkoły przystąpiła do realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Jest to  ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej, skierowany do zerówek i uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Drugoklasiści przystąpili do realizacji 14 edycji projektu. Etap wiosenny poświęcony jest owocom i warzywom oraz piciu wody.  Uczniowie wraz z nauczycielem mieli do wykonania sześć zadań konkursowych. Cztery z nich już zostały zrealizowane:

  • Lekcja: Smacznie – zdrowo – kolorowo
  • Konkurs: Teatrzyk warzyw i owoców
  • Lekcja: Woda na zdrowie!
  • Konkurs: Zaprojektuj Wodolubka

Podczas realizacji w/w zadań uczniowie zdobyli wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Utrwalili nazwy warzyw i owoców, poznali pięć grup kolorystycznych oraz zawartość w nich witamin i minerałów i wpływu ich na rozwój i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Przeprowadzony został konkurs smaku „Czy wiesz co jesz?” i konkurs dotyku „Czy wiesz co  to jest?”. Podsumowaniem zdobytych cennych informacji było wykonanie plakatu pod hasłem: „Dlaczego warzywa i owoce są zdrowe?”. Uczniowie wykonali piękne sylwety warzyw i owoców, które zostaną wykorzystane do inscenizacji „Warzywa są smaczne i zdrowe”. Samodzielnie wykonali sałatkę owocową, która posłużyła jako drugie śniadanie, a dla niektórych zdrowa przekąska. Celem  kolejnej lekcji było uświadomienie dzieciom roli wody w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka oraz jej znaczeniu w życiu roślin i zwierząt, a także kształtowanie nawyku picia wody. W formie doświadczeń uczniowie poszukiwali wody w cytrynie, pomidorze,  jabłku i wyciągali właściwe wnioski. Omówiona została plansza „Źródła wody w żywności”. Dużym zaskoczeniem dla  drugoklasistów był procentowy wskaźnik zawartości wody w kaszy, ryżu i makaronie.  Dzieci zaprojektowały i wykonały Wodolubka, który będzie im przypominał o piciu wody i zachęcał ich do jej picia. Uczniowie klasy II bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w tego typu zajęciach. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – to dobra zabawa połączona z nauką o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. O kolejnych efektach i realizacji ostatnich zadań poinformujemy w kolejnym artykule.

Kazimiera Skrobisz

Print Friendly, PDF & Email