Międzyszkolne warsztaty profilaktyczne „Nałogom mówię – NIE”

Powiększ obraz

Dnia 8 maja 2023 roku odbyła się w naszej szkole kolejna – XVIII już – edycja międzyszkolnych warsztatów profilaktycznych „Nałogom mówię – NIE”. Organizatorkami przedsięwzięcia były panie: Mirosława Piwowarska i Małgorzata Zacharz.

W warsztatach wzięły udział trzyosobowe zespoły ze szkoły w Dębskiej Woli, Woli Morawickiej, Morawicy, Brzezin, Bilczy i Obic. Naszą szkołę reprezentowały 2 zespoły: dziewczynki z klasy VIII: Joanna Baran, Gabrysia Wojtyś, Nikola Kozak oraz z klasy VI: Julia Wesołowska, Natalia Kasprzycka, Oliwia Kumor.

Podczas warsztatów mieliśmy zaszczyt gościć panią Justynę Cesarz – Soję – kierownik MGOPS w Morawicy oraz panią Elwirę Mróz i panią Magdalenę Zagdańską – pracowników socjalnych MGOPS.  Warsztaty rozpoczęliśmy od prezentacji krótkich scenek profilaktycznych przygotowanych wcześniej  przez uczniów. Wszyscy uczniowie pięknie się zaprezentowali i ukazali różne problemy m.in. niewłaściwe odżywianie, sięganie po środki psychoaktywne czy napoje energetyczne. Ważne, że w każdej scence bohaterowie w finale potrafili znaleźć właściwe rozwiązanie. Następnie uczniowie sprawdzali się w konkurencjach sportowych, których celem  było rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i podejmowania szybkich, ale przemyślanych i logicznych decyzji, a także integracja zespołów i rozwijanie kreatywności. W dalszej części zespoły przystąpiły do zajęć warsztatowych. Uczniowie opracowali infografikę pod hasłem „Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu” . Zadanie to, choć dosyć trudne, nie sprawiło uczniom większych problemów i dostarczyło wiele pozytywnych emocji. Podobnie było z kolejnymi zagadnieniami.  Uczniowie z rozsypanek wyrazowych błyskawicznie układali  cytaty prozdrowotne oraz  wykazali się ogromną wiedzą na temat zdrowego stylu życia i szkodliwego działania środków psychoaktywnych na organizm człowieka rozwiązując Quiz na platformie „Nie, bo tak”. Na koniec uczestnicy układali niedokończone dialogi oraz rozpoznawali  zachowania asertywne w myśl zasady „Jak oprzeć się namowom i nie stracić przyjaciół”. Zarówno warsztaty jak też rywalizacja sportowa odbywały się w duchu fair play, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Po tak wyczerpujących zmaganiach przyszedł czas na odpoczynek. Uczniowie regenerowali swoje siły przy słodkim poczęstunku ufundowanym przez piekarnię „Białogon”. Na koniec na uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka – wszyscy zostali uhonorowani indywidualnymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami dla szkoły.  Nagrody ufundowane przez MGOPS w Morawicy wręczyła pani Justyna Cesarz-Soja – kierownik MGOPS w Morawicy oraz dyrektor szkoły – pan Jerzy Węgrzyn.

Dyrektor szkoły i organizatorki akcji – składają serdeczne podziękowania pani Justynie Cesarz-Soi – kierownikowi MGOPS w Morawicy oraz pani Elwirze Mróz – pracownikowi MGOPS za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, właścicielowi piekarni „Białogon” – panu Jackowi Iwanowskiemu za ufundowanie poczęstunku dla uczestników, a także opiekunom za przygotowanie uczniów do udziału w warsztatach oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział. Już dziś zapraszamy do kolejnej XIX edycji warsztatów profilaktycznych za rok.

M.Piwowarska. M. Zacharz – organizatorki warsztatów

Warsztaty profilaktyczne Nałogom mówię – NIE 2023

Print Friendly, PDF & Email