Laboratoria Przyszłości – wrześniowe działania

Powiększ obraz

Jak już informowaliśmy, nasza szkoła bierze udział w programie – Laboratoria Przyszłości – inicjatywie edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem tej inicjatywy jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program zakłada wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W miesiącu wrześniu uczniowie mieli już pierwszą okazje, aby z nowego sprzętu korzystać na zajęciach. Dla wielu z nich zetknięcie się z tego typu sprzętami to zupełnie nowe doświadczenie. Dzieci poznały zasady pomiaru stanu pogody przez stację meteorologiczną, dokonywały z niej odczytów. Dużą ciekawość wzbudziła wśród nich drukarka 3d, a zwłaszcza sam proces drukowania. Uczniowie na informatyce i kole informatycznym poznali najważniejsze słownictwo z tego obszaru, pokrótce mieli wyjaśnioną istotę druku w tej technologii, obserwowali pierwsze wydruki. Na lekcjach historii rozmawiali o rewolucji przemysłowej i dokonującym się ciągle postępie technicznym i technologicznym na przykładzie nowych urządzeń. Starali się też wskazać zawody na zajęciach doradztwa zawodowego, które wymagają znajomości obsługi najnowszych urządzeń, takich właśnie jak w naszej szkole. Aparat najmłodsi wykorzystali jako pomoc dydaktyczną przy poznawaniu nowej literki, a starsi uczniowie na lekcji matematyki poszukiwali ukrytych w szkole cyfr rzymskich, które fotografowaliśmy. Dokumentowaliśmy też wydarzenia szkolne.

Koordynator, D. Snopek

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

Print Friendly, PDF & Email