Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

Powiększ obraz

CELE KONKURSU:

  1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim ;
  2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych;
  3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórcze dzieci i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej  w Obicach.

2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku       angielskim.

  1. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
  2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy I – III

– klasy IV – VIII

  1. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:

– zgodność z tematem;

– ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;

– oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;

– poprawność językową.

  1. Każda praca musi zawierać następujące dane:

– Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę

TERMIN ODDANIA PRAC : do 20 grudnia 2021 roku-  osobiście do  nauczycielki języka angielskiego lub wysyłając na pocztę –  edziennnik- do p. M. Zacharz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU : 23 grudnia 2021 roku

-Wszystkie zgłoszone kartki, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej, a zdjęcia zwycięskich prac dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

-Każdy uczeń za udział w konkursie otrzyma ocenę z j.angielskiego oraz uwagę pozytywną z zachowania. Najlepsze prace- dyplom oraz niespodziankę.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania kartek.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU !

Organizator:  Małgorzata Zacharz

Print Friendly, PDF & Email