Archipelag Skarbów

Powiększ obraz

W dniach 18 i 19 października 2022 r. uczniowie klasy siódmej i ósmej wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” opracowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Program jest wpisany do ogólnopolskiego „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” nadzorowanego przez KBPN, PARPA, ORE i IPIN.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazuje znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczy jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Podczas dwóch czterogodzinnych warsztatów w dwa kolejne dni młodzież zmieniła się w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży potwierdzają badania naukowe.

Ważne przesłanie, wynikające z programu jest takie, że każdy człowiek jest „gwiazdą”. Podobnie jak gwiazda ma pięć ramion, tak człowiek składa się z: rozumu, ducha, więzi, ciała i uczuć. Ważne jest, by młody człowiek w swoich wyborach kierował się rozumem.

W ramach realizacji programu zostało także przeprowadzone spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w programie oraz z nauczycielami naszej placówki.

Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez MGOPS w Morawicy, a realizowane było we współpracy ze Szkołą Podstawową w Morawicy.

M. Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email