Święci są wśród nas…

Powiększ obraz

Z inicjatywy szkolnego pedagoga specjalnego, pani Katarzyny Nowak oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego,  pani Małgorzaty Zacharz w przeddzień Wszystkich Świętych zorganizowano akcję skierowaną do uczniów klas I – VIII,  pt. ,, I święci są wśród nas”, a jej celem było popularyzowanie istnienia świętych oraz propagowanie chrześcijańskich wzorców postępowania.

Uczniowie mieli za zadanie wybrać świętego, zaczerpnąć informacji o nim, przygotować sobie strój  i zaprezentować świętego podczas apelu szkolnego. Wśród prezentowanych świętych i błogosławionych dominowały: zakonnice, księża, aniołki, św. Mikołaj, św. Wojciech, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernadetta Soubirous, św. Hiacynta, św. Krzysztof, bł. Karolina Kózkówna, św. Jan Paweł II i wiele innych.

Po krótkiej prezentacji ruszył pochód świętych, a następnie uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali piosenkę ,,Święty uśmiechnięty”.

Akcja,, I święci są wśród nas’’ spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów. Tego dnia każdy starał się być lepszym i bardziej życzliwym dla innych, a radość i uśmiech nie schodziły z twarzy uczniów do końca dnia.

Małgorzata Zacharz

Print Friendly, PDF & Email