Projekt ”Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”

Powiększ obraz

Nasza szkoła przystąpiła do projektu pod nazwą ”Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez fundację „Świat według Ludwika Braille’a”, a  głównym celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach zadania Fundacja przekazała naszej szkole broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim. Publikacja jest wskazówką dla uczniów, w jaki sposób poprawnie postępować, gdy w przestrzeni publicznej spotkamy osobę z dysfunkcją narządu wzroku. Dodatkowo wyjaśnia, jak osoby niewidome posługują się pismem punktowym oraz informuje o  twórcy alfabetu Ludwiku Braille’u. Broszura zawiera podstawowe zasady pomagania osobie niewidomej.

Otrzymane zestawy edukacyjne (broszura z alfabetem brajlowskim) zostały wykorzystane podczas lekcji z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VII oraz przekazane uczniom. Zawarte w broszurze informacje pozwoliły na przełamanie społecznych stereotypów oraz lęków przed niepełnosprawnością i przyczyniły się do kształtowanie właściwych, pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Pedagog szkolny – M.Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email