PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK”

Powiększ obraz

W ramach ogólnopolskiej akcji „Mała książka-wielki człowiek” uczniowie klasy I otrzymali przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze. Jest to akcja w całości finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój dziecka. Dlatego warto czytać swoim Pociechom już od urodzenia. Dziecko nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy głos i intonację, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. Dzięki temu rozwija się intelektualnie i społecznie.
Czytanie w wieku 6–10 lat:
* pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła,
* pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość,
*ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
* wzbogaca słownictwo,
* rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
*umacnia więź z rodzicami i dziadkami,
* rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
* daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami,
* pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
*kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości,
*uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia,
*pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka.

Jeśli nie damy dziecku zabawek, będzie się bawiło kamykami lub
patykami. Jeśli nie damy mu książki – samo po nią nie sięgnie.
Na początku wystarczy, byśmy pozwolili dziecku poczuć radość
słuchania, a potem czytania, wówczas będzie garnęło się do lektury,
wyciągało po książkę ręce, domagało się jej każdego dnia.

M. Kowalczyk

Print Friendly, PDF & Email