Porozmawiajmy o AIDS i tolerancji, czyli szkolna akcja „Nie daj szansy AIDS”

Powiększ obraz

Jak co roku, z okazji Światowego Dnia AIDS (1 grudnia), przeprowadziliśmy w naszej szkole działania, mające na celu zapoznanie uczniów z chorobą AIDS i drogami zakażenia oraz potrzebą tolerancji i solidarności z zakażonymi.

W akcji wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII, którzy na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z pedagogiem szkolnym uczestniczyli w pogadankach i warsztatach związanych z tematyką AIDS/HIV. Uczniowie nauczyli się odróżniać  te dwa pojęcia, a także uświadomili sobie potrzebę tolerancji i wsparcia dla osób zakażonych.

Dodatkowo uczniowie wzięli udział w konkursach szkolnych – teście wiedzy „Co wiem o AIDS/HIV?” oraz konkursie plastycznym „Nie daj szansy AIDS”. Plastyczne prace konkursowe umieszczone zostały na ściennej gazetce okolicznościowej na korytarzu szkolnym.

Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 12 grudnia. W konkurencji plastycznej miejsce pierwsze zdobyła Maja Piwowarska. Drugą lokatę przyznano dla Weroniki Waligóry, zaś trzecie – ex aequo – dla Julki Wróbel i Agaty Nowak. Wyróżnienie otrzymał Brajan Graba.

Test wiedzy przeprowadzono w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-V oraz uczniowie klas VI-VIII. Do testu wiedzy przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W teście wiedzy w kategorii klas IV–V przyznano następujące miejsca:

I miejsce –  Szymon Klimczak, Julia Wróbel i Zuzanna Sułkowska

II miejsce – Patryk Baran i Kacper Babiarski

III miejsce – Kamil Filipczak, Agata Nowak, Alan Pajączkowski, Krzysztof Śnioch

W teście wiedzy w kategorii klas VI-VIII przyznano następujące lokaty:

I miejsce – Oliwia Kumor

II miejsce – Dominika Kumor, Adrian Klimczak i Wiktor Kaczor

III miejsce – Julia Wesołowska, Filip Lulkowski, Oliwia Kwapisz

W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia – dla Dawida Frąka i Stasia Ćwieka.

Wszyscy laureaci otrzymali piękne nagrody – gry planszowe, łamigłówki przestrzenne oraz piłki nożne i siatkowe – ufundowane przez MGOPS w Morawicy. Nagrody wręczył dyrektor szkoły – pan Jerzy Węgrzyn z organizatorką akcji – panią Mirosławą Piwowarską.

Dyrektor szkoły i organizatorka akcji serdecznie dziękują pani Justynie Cesarz-Soja – kierownikowi MGOPS w Morawicy oraz pani Elwirze Mróz – pracownikowi socjalnemu MGOPS za pomoc w organizacji w/w akcji profilaktycznej. Organizatorka składa także gorące podziękowania dla wychowawczyń klas IV-VIII – pani M.Zacharz, pani K. Nowak i pani D.Snopek – za współpracę i przeprowadzenie profilaktycznych lekcji wychowawczych.

M.Piwowarska – pedagog szkolny – organizatorka akcji

Print Friendly, PDF & Email