Egzamin na kartę rowerową

Powiększ obraz

W miniony poniedziałek,  5 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową, do którego przystąpili uczniowie klasy IV.

Aby uzyskać swoje „pierwsze prawo jazdy” należy:

  • ukończyć 10 lat i dobrze znać przepisy ruchu drogowego;
  • potrafić bezpiecznie kierować rowerem;
  • wiedzieć, kiedy rower jest sprawny i nadaje się do jazdy;
  • umieć udzielić pierwszej pomocy;
  • otrzymać zgodę rodziców i wychowawcy.

Na początku uczniowie, zmierzyli się z testem z zakresu ruchu drogowego oraz pomocy przedlekarskiej. Aby przejść do części praktycznej należy osiągnąć wynik pozytywny, czyli 80% punktów z testu. Druga część egzaminu polegała na zademonstrowaniu umiejętności jazdy na rowerze m.in.: slalom, ósemką, rynienką  czy zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu. Egzamin przeprowadziła pani: Katarzyna Nowak, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Morawicy: komendanta- pana Bogdana Metryki oraz starszego specjalisty-  pana Wojciecha Nowaka. Na zakończenie strażnicy przypomnieli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz wręczyli odblaski, by każdy rowerzysta był widoczny na drodze, a dyrektor szkoły pan Jerzy Węgrzyn na ręce komendanta złożył podziękowania Straży Miejskiej w Morawicy za współpracę i pogratulował uczniom pozytywnego wyniku. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

K. Nowak

Print Friendly, PDF & Email