Działajmy razem, czyli Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

Powiększ obraz

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. W bieżącym roku DBI przypada 11 lutego, ale działania na rzecz bezpieczeństwa w Sieci prowadzone są przez cały luty.

Głównym celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

DBI 2020 roku odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Nasza szkoła z inicjatywy pedagoga szkolnego – pani M.Piwowarskiej, po raz kolejny, włączyła się do tej zaszczytnej akcji. Informacje o przedsięwzięciu zostały przekazane rodzicom oraz umieszczone na gazetce okolicznościowej wraz z zasadami bezpiecznego surfowania w Internecie i okolicznościowymi plakatami.

W klasach IV – VI pani pedagog przeprowadziła lekcje związane z właściwym korzystaniem z Sieci – „Internet – cud techniki, czy zagrożenie we współczesnym świecie”, podczas których przedstawiono pozytywne i negatywne strony Internetu. Na lekcjach wykorzystano filmy edukacyjne „Plik i Folder – odkrywcy Internetu”.

Uczennice klasy VI – Natalia Szczerba i Natalia Poklek – przygotowały i przeprowadziły quiz wiedzy dla młodszych koleżanek i kolegów z klas I-III. Dziewczynki czytały pytania i trzy warianty odpowiedzi A, B, C, a młodsi uczniowie wybierali właściwą ich zdaniem odpowiedź, podnosząc do góry, przygotowane wcześniej przez dziewczynki, karteczki. Za aktywną postawę i ogromną wiedzę wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni okolicznościowymi plakietkami oraz słodyczami.

Podczas zajęć w świetlicy szkolnej wykorzystano, rekomendowaną przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, aplikację Rysia i Tolek w cyberświecie ” z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz filmy edukacyjne „Owce w sieci.

Całą akcję podsumowała część konkursowa, podczas której uczniowie wykonali plakaty i prezentacje multimedialne pt.: „Bezpieczny Internet” oraz opracowali kodeks „Jak bezpiecznie i kulturalnie korzystać z Internetu”. Najpiękniejszy plakat wykonała Natalka Poklek z klasy VI. Miejsce drugie zajęła Natalka Szczerba, zaś na trzecim miejscu uplasowała się Wiktoria Pajączkowska i Martyna Babiarska. Najciekawszą prezentację multimedialną opracowała Malwina Strzeszkowska, a kodeks bezpiecznego i kulturalnego zachowania w Sieci – Natalka Poklek i Natalka Waligóra. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, które, podczas szkolnego apelu w dniu 21 lutego, wręczył dyrektor szkoły – pan Jerzy Węgrzyn z organizatorką akcji – panią Mirosławą Piwowarską.

Konkursowe prace plastyczne uczniów zostały wyeksponowane na ściennej gazetce okolicznościowej.

Działania realizowane w naszej placówce w ramach DBI zgłoszone zostały na stronę Polskiego Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Patronat honorowy nad akcją objęło: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Komenda Główna Policji.

Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom wzrośnie świadomość dzieci i młodzieży odnośnie zagrożeń w cyberprzestrzeni, a korzystanie z Internetu będzie zawsze przynosiło korzyści, a nie szkody.

(M.Piwowarska – pedagog szkolny)

Print Friendly, PDF & Email