Szkoła pamięta …

Powiększ obraz

Listopad to czas, kiedy szczególnie pamiętamy o naszych bliskich zmarłych, ale jednocześnie wspominamy tych, którzy zapisali się w historii naszego kraju.

Wzorem lat ubiegłych, harcerze i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili pomnik poświęcony zamordowanym przez hitlerowców w lipcu 1941r., który znajduje się w lesie koło Włoszczowic. Młodzież uporządkowała teren wokół pomnika oraz zapaliła znicze. Młodzi ludzie tradycyjnie przeszli leśnymi ścieżkami do znajdującej się opodal nagrobnej płyty – właściwego miejsca egzekucji. W obu tych miejscach, nie zważając na kropiący z nieba deszcz, uczniowie uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy zginęli bestialsko zamordowani przez hitlerowców.
A jaka jest prawda historyczna włoszczowickiego miejsca pamięci narodowej? Przypomnijmy podstawowe fakty.
W dniu 21 stycznia 1941 roku hitlerowcy przeprowadzili masowe aresztowania w Radomiu i okolicy. Część z aresztowanych (26 kobiet), została przewieziona do więzienia w Kielcach, a następnie w Pińczowie. 28 lipca 1941 roku, 13 kobiet zostało rozstrzelanych w lesie w pobliżu wsi Włoszczowice. Dziś w tym miejscu jest nagrobna płyta. Po wojnie ciała zamordowanych kobiet zostały ekshumowane z miejsca egzekucji i przeniesione do wspólnej mogiły na tzw. Zawięzieniu w Pińczowie. Pomnik poświęcony ofiarom znajduje się na skrzyżowaniu dróg Kielce – Pińczów do Sobkowa.
Przejeżdżając tamtędy zatrzymajmy się na chwilę i zapalmy znicz. Chwilą zadumy i refleksji uczcijmy pamięć tych, którzy odeszli wierni naszej Ojczyźnie, oddając dla niej to co najcenniejsze – swoje życie. Pamiętajmy …

(M. Piwowarska)

Print Friendly, PDF & Email