Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24

Powiększ obraz

Dnia 21 czerwca 2024r. w Szkole Podstawowej w Obicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Obchody rozpoczęły się o godzinie 800 mszą świętą w kościele parafialnym, a następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do szkoły na uroczystą akademię.

Gośćmi honorowymi byli: p. Justyna Cieślicka – pracownik  Urzędu Miasta i Gminy Morawica, ksiądz Jacek Godzisz- proboszcz parafii Obice  oraz ksiądz Piotr Kozłowski.

Na początku dyrektor szkoły, pan Jerzy Węgrzyn przywitał zgromadzonych, a następnie  przekazał głos p. Justynie Cieślickiej, która przeczytała list burmistrza Miasta i Gminy Morawica, pana Mariana Burasa skierowany do grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, a następnie wręczyła stypendium szkolne ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. Tą szczególną nagrodę otrzymała Julia Wesołowska – uczennica klasy VII za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

W dalszej części  dyrektor szkoły, p. J.Węgrzyn wręczył nagrody:  uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75, a tym samym świadectwo z wyróżnieniem, tzw. „świadectwo z paskiem”,  listy gratulacyjne dla rodziców, a dla uczniów dyplomy za stuprocentową frekwencję, dyplomy za czytelnictwo. Następnie  p.  Beata Zdybiowska  wręczyła uczniom klas IV- VIII „nagrody polonistki” za szczególne  zaangażowanie na lekcjach języka polskiego.

W tym roku uroczystość zakończenia roku szkolnego  miała szczególny charakter, bowiem żegnaliśmy dwie zasłużone nauczycielki naszej szkoły, które od września przechodzą na emeryturę. Były to: nauczycielka nauczania początkowego – pani  Małgorzata Kowalczyk oraz polonistka – pani Beata Zdybiowska. Podziękowania za trud w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wytrwałość i zaangażowanie złożył dyrektor naszej szkoły – pan Jerzy Węgrzyn, przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele ZNP – p. Danuta Bogusz i p. Elwira Kondracka, delegacja rodziców oraz uczniowie.

Następnie odbyły się występy artystyczne uczniów naszej szkoły, którzy podziękowali przyszłym paniom emerytkom za ich serce, uśmiech, dobre słowo i ogromne wieloletnie zaangażowanie. Oczywiście nie zabrakło uczniowskiej gry na instrumentach i gromkiego ,,Sto lat”.

Dalsza część akademii poświęcona była uczniom klasy ósmej, dla których był to ostatni dzień w naszej szkole. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, ósmoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom z klasy VII i VI, którzy przyjęli go z godnością i obiecali, że będą godnie reprezentować społeczność uczniowską, a sztandar szkoły będą czcić i szanować. W dalszej części ósmoklasiści zaprezentowali kabaretowy program artystyczny, a uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów wręczając im drobne upominki.

Ostatnim akcentem było wręczenie świadectw i dyplomów absolwenta, listów gratulacyjnych od pana burmistrza oraz przemówienia: dyrektora szkoły, przedstawicieli uczniów i rodziców. Naszym absolwentom życzymy powodzenia w rekrutacji do szkół średnich i dostania się do wymarzonej szkoły, zaś wszystkim uczniom miłego i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Małgorzata Zacharz

Zakończenie roku szkolnego 2023 / 2024 – kliknij, aby obejrzeć

Print Friendly, PDF & Email