Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

3. Ferie zimowe
 • 15 – 28 stycznia 2024:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie

 

 • 22 stycznia – 4 lutego 2024:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie

 

 • 29 stycznia – 11 lutego 2024:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

 • 12 – 25 lutego 2024:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5. Egzamin ósmoklasisty  * język polski – 14 maja 2024 r.(wtorek) – godz. 9:00

 

* matematyka – 15 maja 2024 r.(środa) – godz. 9:00

 

* język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                  w szkołach 21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email