Szkolna akcja „Nałogom mówię – NIE” 2024

Powiększ obraz

W bieżącym roku już po raz dziewiętnasty realizowaliśmy szkolną akcję „Nałogom mówię – NIE”. Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami, zachęcanie uczniów do zachowań asertywnych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Akcję skierowana była głównie do młodzieży klas starszych, ale objęła także swym zasięgiem uczniów z klas I- III, którzy mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną na temat „Żyję zdrowo i bez uzależnień” oraz rymowankę „Mamo, tato nie pal!”.
Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII przeprowadzono lekcje profilaktyczne, w czasie których poruszono problem wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, propagowano życie bez nałogów oraz aktywizowano uczniów do działań profilaktycznych. W ramach akcji uczniowie mieli za zadanie przygotować prace konkursowe: plakat pod hasłem „ Żyję zdrowo – jestem wolny od uzależnień”, utwór literacki na temat „Uzależnienia niszczą marzenia” oraz prezentację multimedialną lub film profilaktyczny promujące zdrowy styl życia. Dodatkowo wszyscy uczniowie klas IV-VIII pisali test wiedzy związany ze środkami psychoaktywnymi i ich negatywnym wpływem na organizm człowieka.
W dniu 20 marca organizatorki przedsięwzięcia – pani M.Piwowarska, pani M.Zacharz i pani R.Strójwąs – podsumowały akcję i ogłosiły wyniki konkursów. Wręczenia nagród wraz z organizatorkami dokonał pan Jerzy Węgrzyn, dyrektor naszej szkoły oraz gość honorowy – pani Justyna Cesarz-Soja, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez MGOPS w Morawicy. Dyrektor, organizatorki i uczniowie naszej szkoły serdecznie dziękują pani Justynie Cesarz-Soi – kierownikowi MGOPS oraz pani Elwirze Mróz – pracownikowi socjalnemu MGOPS za pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia oraz obecność na podsumowaniu akcji.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki konkursów.

 

Konkurencja plakat – klasy I-III:

I miejsce – Julia Kaczor, Klaudia Klimczak, Julia Masternak, Zuzanna Równicka

II miejsce – Zuzanna Snopek, Wojciech Równicki, Milena Ryczek

III miejsce – Anna Kasprzycka, Nikola Zawadzka

 

Konkurencja plakat – klasy IV-VIII

I miejsce – Maja Piwowarska, Agata Nowak

II miejsce – Julia Wróbel

III miejsce – Oliwia Śnioch

 

Konkurencja literacka – klasy I-III

I miejsce – Zuzanna Snopek

II miejsce – Julia Masternak

III miejsce – Julia Kaczor

 

 

Konkurencja literacka – klasy IV-VIII

I miejsce – Agata Nowak

II miejsce – Dawid Frąk

III miejsce – Natalia Kasprzycka

 

Konkurencja – film/prezentacja multimedilana – klasy IV-VIII

I miejsce – Agata Nowak, Oliwia Kumor

I miejsce – Oliwia Śnioch, Julia Wróbel

II miejsce – Natalia Kasprzycka, Maja Piwowarska

 

Konkurencja test wiedzy – klasy IV- V

I miejsce – Maciej Lulkowski

II miejsce – Kornel Pańszczyk, Kamil Filipczak

III miejsce – Zuzanna Sułkowska, Oliwia Śnioch, Julka Wróbel

 

Konkurencja test wiedzy – klasy VI-VIII

I miejsce – Oliwia Kumor

II miejsce – Natalia Kasprzycka

III miejsce – Dawid Frąk

M. Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email