Szkolna akcja „Nałogom mówię – NIE” 2023

Powiększ obraz

W bieżącym roku już po raz osiemnasty realizowaliśmy szkolną akcję „Nałogom mówię – NIE”. Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami, zachęcanie uczniów do zachowań asertywnych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Akcję skierowana była głównie do młodzieży klas starszych, ale objęła także swym zasięgiem uczniów z klas I- III, którzy mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną na temat „Wiem, co jest dla mnie zdrowe”.
Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII przeprowadzono lekcje profilaktyczne, w czasie których poruszono problem wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, propagowano życie bez nałogów oraz aktywizowano uczniów do działań profilaktycznych. W ramach akcji uczniowie mieli za zadanie przygotować prace konkursowe: plakat, utwór literacki oraz prezentację multimedialną lub film profilaktyczny. Dodatkowo wszyscy uczniowie klas IV-VIII pisali test wiedzy związany ze środkami psychoaktywnymi i ich negatywnym wpływem na organizm człowieka.
W dniu 22 marca organizatorki przedsięwzięcia – pani M.Piwowarska i pani M.Zacharz – podsumowały akcję i ogłosiły wyniki konkursów. Wręczenia nagród wraz z organizatorkami dokonał pan Jerzy Węgrzyn – dyrektor naszej szkoły.

Nagrody zostały ufundowane przez MGOPS w Morawicy. Dyrektor, organizatorki i uczniowie naszej szkoły serdecznie dziękują pani Justynie Cesarz-Soi – kierownikowi MGOPS oraz pani Elwirze Mróz – pracownikowi MGOPS za pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki konkursów.

 

Konkurencja plakat – klasy I-III:

I miejsce – Emilia Szczerba, Julia Kaczor

II miejsce – Klaudia Klimczak

III miejsce – Anna Kasprzycka, Milena Ryczek, Maja Gołuch

 

Konkurencja plakat – klasy IV-VIII

I miejsce – Martyna Poklek, Dominika Kumor, Gabriela Gawior

II miejsce – Maja Piwowarska, Weronika Waligóra, Agata Nowak

III miejsce – Oliwia Kumor, Oliwia Śnioch, Brajan Graba, Natalia Kasprzycka

 

Konkurencja literacka – klasy IV-VIII

I miejsce – Oliwia Kumor

II miejsce – Natalia Kasprzycka

III miejsce – Filip Lulkowski

 

Konkurencja – film/prezentacja multimedilana – klasy IV-VIII

I miejsce – Maja Piwowarska, Natalia Kasprzycka

I miejsce – Agata Nowak

II miejsce – Oliwia Kumor

 

Konkurencja test wiedzy – klasa IV

I miejsce – Kamil Filipczak

II miejsce – Julia Wróbel

III miejsce – Antoni Wesołowski, Kornel Pańszczyk

 

Konkurencja test wiedzy – klasy IV-VIII

I miejsce – Joanna Baran

II miejsce – Gabriela Wojtyś

III miejsce – Nikola Kozak

Wyróżnienie: Martyna Babiarska, Julia Wesołowska, Wiktor Kaczor, Wojciech Olszewski, Filip Lulkowski

Organizatorki akcji

Print Friendly, PDF & Email