ŚWIĘTO KSIĄŻKI W NASZEJ SZKOLE

Powiększ obraz

Kwiecień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń – był Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Radia, Dzień Ochrony  Zabytków, Międzynarodowy Dzień Ziemi… To i książka obchodziła swoje święto!

I bardzo dobrze – bez niej smutne i szare byłoby nasze życie. W naszej szkole miał miejsce apel okolicznościowy, na którym celebrowaliśmy książkę i jej niewątpliwe zalety. Kilkoro uczniów zaprezentowało swoją ulubioną, wybraną książkę, by zachęcić pozostałych uczniów do jej przeczytania. Filip L. z klasy szóstej wyrecytował także wiersz o książce. Polonistka przygotowała również kronikę, w której odnotowała występujących: Agatkę (V), Filipa W (VI), Adriana i Oliwkę z klasy szóstej oraz Natalkę, Julkę i Dominikę z klasy siódmej. W kronice nie zabrakło sentencji i aforyzmów o książce. Polonistka przedstawiła też swoje wybrane książki, które znacząco wpłynęły na jej życie. Przeczytała też zabawną anegdotę o Sobku Chowańcu gwarą góralską i tekst z własnego zbiorku „Kwiatki Beatki”. Organizatorka zamknęła apel czterowersem K. Makuszyńskiego, który jasno określił swoje stanowisko w sprawie czytania książek:

DOSYĆ  CUKRÓW  I  SŁODYCZY, PRECZ  WSZYSTKIE  PIERNIKI,
POD  CHOINKĄ  MA  TYLKO  KSIĄŻKA BYĆ  I  BASTA !!!

Czekoladka w podziękowaniu uczniom za udział i pamiątkowe zdjęcie zakończyło nasz apel. A my naprawdę zachęcamy do czytania książek, to świetna zabawa i droga do mądrości – o czym zapewnia Wasza  Polonistka, Beata  Zdybiowska

Print Friendly, PDF & Email