Rekrutacja 2021/2022

Powiększ obraz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obicach
ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Obicach
na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy pobrać z budynku szkoły lub strony internetowej.

DOKUMENTY PRZEDSZKOLE

Jeśli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć tylko kartę o kontynuacji.

Karta-kontynuacji

Do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014)- objęte obowiązkiem szkolnym.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

zgłoszenie klasa I

Kandydaci, dla których nasza szkołą nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/ prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka.

Wniosek klasa I

zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email