Prelekcja w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Powiększ obraz

12 grudnia 2023 roku mija 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W tym dniu do naszej szkoły z prelekcją dla uczniów klas VI-VIII  przybył pan dr W. Mądzik, represjonowany w okresie stanu wojennego (pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego w Politechnice Świętokrzyskiej).

Pan Mądzik wspominał  czasy stanu wojennego, prześladowania opozycji przez władze komunistyczne, uciążliwości  jakie napotkało społeczeństwo w związku z jego wprowadzeniem oraz trudnościami w zaopatrzeniu w podstawowe produkty spożywcze, które towarzyszyło ludziom w latach 80-tych ubiegłego wieku. Uczniowie z uwagą wysłuchali prelekcji, szczególnym zainteresowaniem wykazał się Filip Lulkowski, który zadawał pytania, ale również sam podzielił się wspomnieniami swojego dziadka.

J. Węgrzyn

Print Friendly, PDF & Email