Policyjna lekcja o cyberprzemocy

Powiększ obraz

W dniu 12.03.2024 r. naszą szkołę odwiedzili komisarz Sylwia Sobczyńska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz starszy sierżant Damian Głuch z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Nasi goście przeprowadzili zajęcia z uczniami klas V-VIII nt. cyberprzestępczości i cyberbepieczeństwa. Poruszono kwestie:

  • włamania na strony internetowe lub prywatne konta (np. na portalach społecznościowych),
  • tworzenia fałszywych kont w serwisach internetowych; rozpowszechnianie krzywdzących nieprawdziwych informacji w sieci lub przy pomocy telefonu komórkowego;
  • wysyłanie zastraszających wiadomości za pośrednictwem telefonu, Internetu (emaile itp.).

Głównym celem zrealizowanych zajęć było uświadomienie młodzieży konsekwencji niewłaściwego wykorzystania internetu, a także promowanie właściwej reakcji dzieci pokrzywdzonych lub zagrożonych wskazanymi działaniami.

Katarzyna Nowak

Print Friendly, PDF & Email