Klasowy konkurs czytelniczy

Powiększ obraz

Dnia 24.04.2024 r. w klasie pierwszej z inicjatywy wychowawcy odbył się klasowy konkurs czytelniczy. Celem konkursu było wzbudzenie chęci i zainteresowania czytelnictwem już od najmłodszych lat. Jak i uświadomienie znaczenia doskonalenia i posiadania umiejętności płynnego i poprawnego czytania.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i przejęciem czytały przygotowane teksty. Zwracały dużą uwagę na znaki interpunkcyjne i właściwą intonację. Na zakończenie konkursu w wyniku głosowania przez uczniów wytypowano miejsca na podium:

I miejsce Zuzanna Snopek

II miejsce Julia Masternak

III miejsce Bartosz Wojsa

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodką nagrodę.

Również pozostali uczniowie zostali docenieni za zaangażowanie i chęć udziału w konkursie otrzymali słodki upominek.

Aleksandra Wtorkiewicz – wychowawca klasy I

Print Friendly, PDF & Email