X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Powiększ obraz

W dniu 2 października 2020 roku w naszej szkole obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodzi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

W tym dniu królowały gry i zabawy matematyczne z tabliczką mnożenia w roli głównej. Wśród uczniów naszej szkoły powołano Komisję Egzaminacyjną. Została ona zaopatrzona w losy. Jej zadaniem było przepytywanie starszych i młodszych kolegów oraz dorosłych ze znajomości tabliczki mnożenia. Chętni uczniowie szkoły, którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi na 5 przykładów z mnożenia lub dzielenia otrzymywali pamiątkowe certyfikaty zdanego egzaminu. Komisja przetestowała również Dyrektora Szkoły, p. Jerzego Węgrzyna, nauczycieli oraz pracowników. Oczywiście wszyscy bez problemu otrzymali tytuł eksperta.

W wyznaczonym miejscu na korytarzu uczniowie mogli rozwiązywać zadania matematyczne oraz wykonać metodą origami sówkę, będącą logo akcji ŚDTM. Ponadto podczas przerw chętni uczniowie uczestniczyli w zabawach.

Pierwszą zabawą była „Wieża”, podczas której 4- osobowa drużyna miała za zadanie ułożyć wieżę składającą się z 15 kubeczków. Na każdym plastikowym kubku było zapisane działanie. Jeżeli dana osoba podała poprawny wynik iloczynu, dokładała kubek do wspólnej wieży. Natomiast jeżeli uczestnik zabawy podał zły wynik, to grupa traciła całą wieżę. Podczas tej zabawy uczniowie byli bardzo zaangażowani, a na ich twarzach było widać skupienie. Potwierdziła ona, że uczniowie naszej szkoły potrafią działać zespołowo.

Kolejną zabawą były „Liczbołapki”. Na szarym papierze zostały zapisane liczby w dwóch kolorach (czerwonym i niebieskim). Po przeciwnych stronach ławki stały dwie dwuosobowe drużyny. Jedna otrzymała czerwone packi na muchy, a druga niebieskie. Każda  para mogła uderzać w liczby zgodne z kolorem swoich łapek. Piąta osoba będąca sędzią rzucała dwiema dziesięciościennymi kostkami do gry. Zadaniem uczestników było wykonanie mnożenia liczby wyrzuconych oczek i znalezienie na planszy liczby, będącej wynikiem. Punkt otrzymywała drużyna, która jako pierwsza uderzyła w poprawny wynik. Zabawa wymagała od uczestników nie tylko znajomości tabliczki mnożenia, ale także dużej spostrzegawczości i szybkości.

Największym zainteresowaniem cieszyła się zabawa „Kaboom”. W jednej rozgrywce brało udział czworo uczniów. Otrzymali oni zestaw 30 łyżeczek, wśród których znajdowały się łyżeczki z iloczynami liczb, napisem „Kaboom” i „Gratis”. Poprawny wynik działania pozwalał na zachowanie łyżeczki, błędny kazał oddać ją do puli. Najwięcej emocji wywołała sytuacja, podczas której jedna z uczestniczek zabawy zgromadziła aż 15 łyżeczek. Jednak na kolejnej widniał napis „Kaboom”. Uczennica z żalem musiała odłożyć wszystkie posiadane łyżeczki. Pomimo tego zdarzenia, podczas tej zabawy było bardzo dużo śmiechu.

Ten dzień upłynął nam w miłej atmosferze, a uczniom pokazał, że możemy uczyć się tabliczki mnożenia poprzez zabawę.

Koordynatorem lokalnym akcji WMTDay była nauczycielka matematyki p. Iwona Łataś. Za udział w akcji i popularyzowanie matematyki wśród uczniów Szkoła Podstawowa w Obicach otrzymała certyfikat.

Gratulujemy Ekspertom Tabliczki Mnożenia i dziękujemy za udział Egzaminatorom oraz wszystkim uczestnikom.

TO BYŁA DOBRA, POŻYTECZNA ZABAWA!

I. Łataś

Print Friendly, PDF & Email