Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Powiększ obraz

Dnia 24 września 2021r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele wszystkich Samorządów Klasowych.

Uczniowie klas 4-8 głosowali tajnie i w demokratycznych wyborach ustanowiono Radę Samorządu. Przewodniczącą Szkoły została po raz kolejny Natalia Poklek, a jej zastępcą Joanna Baran. Na sekretarzów powołano Malwinę Strzeszkowską  i Nikolę Kozak. Finansami uczniowskimi zajmować się będą skarbnicy szkolni- Błażej Babiarski i Eryk Tkacz. Pozostali uczniowie zostali członkami Samorządu Uczniowskiego i będą wspierać swych kolegów w działaniach. Opiekę nad SU sprawować będzie pani Małgorzata Zacharz.

M. Zacharz

Print Friendly, PDF & Email