Szkolna akcja profilaktyczna „Nie daj szansy AIDS”

Powiększ obraz

Co roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.

W tym dniu odbywają się spotkania, wykłady, happeningi poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi wirusem HIV oraz chorobą AIDS jest czerwona wstążka.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do obchodów organizując szkolną akcję profilaktyczną „Nie daj szansy AIDS”.

Główny cel przedsięwzięcia to upowszechnianie informacji na temat AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia wirusem HIV, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, przełamywanie barier  oraz tolerancja i solidarność z osobami zakażonymi.

Adresatami akcji byli uczniowie klas IV- VII.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz nauczanie zdalne wszystkie działania były realizowane online.

Podczas lekcji wychowawczych i zajęć z pedagogiem szkolnym  przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams, uczniowie uczestniczyli w pogadankach, podczas których poznali drogi zakażenia wirusem HIV, rozpoznawali sytuacje, które nie niosą ryzyka zakażenia, nauczyli się odróżniać pojęcie HIV i AIDS, a także uświadomili sobie potrzebę tolerancji i wsparcia dla osób zakażonych HIV oraz chorych na AIDS.

Po części teoretycznej uczniowie sprawdzili stopień przyswojenia informacji w teście wiedzy. Test „Co wiem na temat HIV i AIDS?” przeprowadzony był w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV- V oraz uczniowie klas VI-VII. W pierwszej kategorii zwyciężczynią została Natalia Kasprzycka  z klasy IV. Drugą lokatę zdobyła Dominika Kumor (klasa IV), zaś na miejscu trzecim uplasowali się ex aequo Adam Nowak (klasa IV) i Dominik Stachaczek (klasa V). Wyróżnienie przyznano uczennicom klasy IV – Julii Wesołowskiej i Oliwii Kumor.

W kategorii uczniowie klas VI – VII największą liczbę punktów uzyskała Malwina Strzeszkowska – uczennica klasy VII. Miejsce drugie zajął Adrian Socha (klasy VII). Trzecią lokatę zdobyły ex aequo Natalia Poklek – uczennica klasy VII oraz Joanna Baran-  uczennica klasy VI. Wyróżnienie przyznano dla Błażeja Babiarskiego (klasa VI), Gabrysi Wojtyś (klasa VI), Kuby Olszaka (klasa VII) oraz Igora Babiarskiego (klasa VII).

Chętni uczniowie mogli także wykonać plakat profilaktyczno-informacyjny „Bądź bezpieczny – AIDS” oraz wziąć udział w konkursie literackim „HIV nie wybiera – TY możesz”. W pierwszej kategorii miejsce pierwsze przyznano ex aequo Natalii Poklek z klasy VII oraz Dominikowi Stachaczek z klasy V. Na drugiej pozycji uplasował się Wojciech Olszewski (klasa VI), Oliwia Kumor (klasa IV) oraz Malwina Strzeszkowska (klasa VII). Miejsce trzecie zajęły uczennice klasy IV i VI – Dominika Kumor, Julia Wesołowska i Joanna Baran. Wyróżnienie przyznano dla Natalii Waligóry z klasy VII.

W konkursie literackim pierwsze miejsce zajęła Natalia Poklek z klasy VII . Drugą lokatę zdobyła Oliwia Kumor (klasa IV), zaś miejsce trzecie przyznano dla Malwiny Strzeszkowskiej (klasa VII).

Dla wszystkich laureatów przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną wręczone po powrocie do nauki stacjonarnej.

Dyrektor szkoły – pan Jerzy Węgrzyn i koordynatorka akcji – pani Mirosława Piwowarska składają serdecznie podziękowania dla pani Justyny Cesarz-Soja – kierownika MGOPS w Morawicy oraz dla pani Elwiry Mróz – pracownika socjalnego MGOPS za pomoc w organizacji w/w akcji profilaktycznej.

Dodatkowo koordynatorka akcji dziękuje wychowawcom klas IV-VI – pani Katarzynie Nowak, pani Renacie Strójwąs i pani Małgorzacie Zacharz – za pomoc w realizacji akcji oraz wszystkim uczniom za aktywny udział w przedsięwzięciu.

Gorąco zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach profilaktycznych organizowanych w naszej szkole.

 

pedagog szkolny – M.Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email