Szkolna akcja „Nałogom mówię – NIE”

Powiększ obraz

W bieżącym roku już po raz XV realizowaliśmy szkolną akcję „Nałogom mówię – NIE”.

Koordynatorkami przedsięwzięcia były panie: M. Piwowarska, M. Zacharz i R. Strójwąs.

W tym roku akcja miała szczególny charakter ze względu na pandemię koronawirusa. Zdecydowanie większą część działań udało się zrealizować w lutym i na początku marca, czyli jeszcze przed wprowadzeniem przez Rząd czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Pozostała jednak niewielka jej część, którą realizowaliśmy online.

Głównym celem akcji była promocja zdrowego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami, wdrażanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od części warsztatowej. Na godzinach wychowawczych nauczyciele prowadzili zajęcia związane z problematyką uzależnień. Poruszano tematykę siecioholizmu i cyberprzemocy, mówiono o zgubnym wpływie narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy na organizm człowieka. Wychowawcy  wskazywali też alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

Obok tradycyjnych metod dydaktycznych, nauczyciele wykorzystywali metody aktywizujące, które angażowały emocjonalnie uczniów, budziły ich zainteresowanie i motywację.

Po warsztatach rozpoczął się drugi etap akcji – część konkursowa. Uczniowie mieli za zadanie opracować i przygotować jedno lub kilka z zaproponowanych działań: plakat, prezentację multimedialną, utwór literacki. Akcentowano, aby wszystkie prace konkursowe związane były z przeciwdziałaniem uzależnieniom i promowaniem zdrowego stylu życia.

Dodatkowo dla wszystkich chętnych uczniów organizatorki przygotowały test wiedzy na temat środków psychoaktywnych i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. Test został przeprowadzony online.

Na początku maja przyszedł czas na podsumowanie przedsięwzięcia. Poznaliśmy laureatów konkursu – ze względu na pandemię koronawirusa na razie online – poprzez stronę internetową szkoły, ale mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli osobiście pogratulować i uścisnąć dłoń naszym wychowankom. Tymczasem wszystkie dyplomy i nagrody, które ufundował MGOPS w Morawicy, będą czekać na naszych uczniów i zostaną wręczone, kiedy będą ku temu odpowiednie, bezpieczne warunki.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu szkolnego „Nałogom mówię – NIE”.

Kategoria plakat:

I miejsce – Natalka Poklek

II miejsce – Natalka Szczerba i Malwina Strzeszkowska

III miejsce – Martyna Babiarska i Eryk Tkacz

wyróżnienie- Mateusz Ozimirski

Kategoria literacka:

I miejsce – Wiktor Zapała

II miejsce – Bartosz Kaczor

III miejsce – Joanna Baran i Natalka Poklek

Kategoria prezentacja multimedialna:

I miejsce – Wiktor Zapała

II miejsce – Malwina Strzeszkowska

III miejsce – Maciej Świder

Kategoria wiedzowa:

I miejsce – Adrian Socha

II miejsce- Błażej Babiarski i Igor Babiarski

III miejsce- Natalka Szczerba i Malwina Strzeszkowska

wyróżnienie – Wiktor Zapała

W ostatniej kategorii przyznano także dwa pierwsze miejsca w kategorii klasa IV.

Otrzymali je ex aequo Dominik Stachaczek i Piotr Tekiel.

Poniżej prezentujemy wiersz i  prezentację multimedialną, których autorzy okazali się zwycięzcami w danej kategorii.

WIERSZ

Wiersz Kozacki Jasio – Wiktor Zapała

PREZENTACJA

Zapała Wiktor – prezentacja – Nałogom mówię – Nie

Wszystkim uczestnikom i laureatom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy niezależnie od zajętego miejsca. Sam udział jest bowiem dowodem Waszego zaangażowania i znaczy dla nas bardzo wiele.

Dyrektor – pan Jerzy Węgrzyn i organizatorki akcji szczególne podziękowania składają na ręce kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – pani Justyny Cesarz-Soi oraz pracownika socjalnego – pani Elwiry Mróz za pomoc przy organizacji szkolnej akcji profilaktycznej oraz ufundowanie nagród dla uczniów w części konkursowej przedsięwzięcia.

M. Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email