Ogólnopolski Projekt Katechetycznym „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”

Powiększ obraz

Szkoła Podstawowa w Obicach uczestniczyła w roku szkolnym 2023/2024 w Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” koordynowanego przez panią Barbarę Malicką – nauczyciela religii.

Szkoły zostały zgłoszone  do projektu, a jego potwierdzeniem był plakat informacyjny wywieszony na terenie placówek. Klasy III – VIII oraz oddziały przedszkolne realizowały pod kierunkiem nauczyciela poszczególne działania między innymi: tworzenie plakatów tematycznych, udział w Jasełkach, rekolekcjach, katechezach związanych z postaciami świętych, zbiórkach charytatywnych, wyjściach do okolicznych kapliczek itp. Wszystkie działania zaplanowane na kolejne miesiące roku szkolnego urozmaicały i ubogacały lekcje religii.

Zwieńczeniem projektu było zdobycie przez szkołę CERTYFIKATU za aktywny i twórczy udział w/w przedsięwzięciu.

Barbara Malicka

Print Friendly, PDF & Email