Obice pomagają! – Paczka na Święta

Powiększ obraz

Nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do gminnej  akcji pt. ,,Paczka na Święta”, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu Miasta i Gminy Morawica.

Tegoroczna  akcja realizowana była  przez Fundację „Kazimierz” w uzgodnieniu z  Panem  burmistrzem – Marianem Burasem, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Polegała ona  na zbiórce rzeczowej najpotrzebniejszych produktów, które na pewno przyczynią się do tego, aby rodziny na co dzień zmagające się z trudnościami miały piękniejsze święta.

Uczniowie szkoły podstawowej, przedszkola oraz nauczyciele zebrali dużą ilość produktów spożywczych o przedłużonym okresie do spożycia, środki czystości, chemię domową, pościel. Zebrane produkty zostały policzone, spakowane, a następnie przewiezione do Samorządowego Centrum Kultury  w Morawicy.

W sobotę, tj. 10 grudnia 2022r. odbył się finał gminnej akcji ,,Paczka na Święta”. Nasza delegacja w składzie: Pan dyrektor – Jerzy Węgrzyn, p. Katarzyna Nowak, p. Monika Babiarska oraz uczniowie: Agata Nowak, Maciej Wieczorek i Błażej Babiarski przekazała zebraną przez nas ,,Paczkę na święta” na ręce pracowników  z UMiG w Morawicy. Strażacy z OSP z terenu naszej gminy przewiozą zebrane paczki do 12 wytypowanych potrzebujących rodzin z naszego terenu.

Nad sprawnym przebiegiem akcji szkolnej czuwały panie: Katarzyna Nowak, Małgorzata Zacharz i Dorota Snopek oraz harcerze, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz  szkolnego koła Wolontariatu.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za udzieloną pomoc materialną. Dzięki Waszemu wsparciu wylosowana przez nas rodzina na pewno będzie miała spokojne i radosne święta. Pamiętajcie, że w myśl sentencji ,,Dobro czynione dla innych, powraca do nas w dwójnasób”!

Małgorzata Zacharz

Print Friendly, PDF & Email