Miejsca pamięci narodowej w Piotrkowicach

Powiększ obraz

Co roku nasi uczniowie oddają hołd tym, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w lipcu 1941roku w lesie w pobliżu Włoszczowic. Młodzież porządkuje pomnik oraz nagrobną płytę, zapala znicze. Nasi uczniowie pamiętają i doskonale znają historię tego miejsca.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że także w niedalekich Piotrkowicach – miejscu tak bliskim sercu wielu mieszkańców Obic – znajdują się, ufundowane przez lokalną społeczność, tablice pamiątkowe poświęcone Bohaterom walk o wolną Polskę. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości poznajmy te wyjątkowe miejsca i ich historię.

– Tablica pamięci rozstrzelanych mieszkańców Ziemi Sędziszowskiej upamiętniająca 14 kolejarzy rozstrzelanych przez Niemców na cmentarzu w Piotrkowicach 17 marca 1944 r. Odsłonięcie tablicy, ufundowanej przez władze samorządowe z Sędziszowa i Chmielnika, nastąpiło 18 marca 2010 r. Tablica znajduje się w miejscu egzekucji – na cmentarzu w Piotrkowicach wmurowana w ścianę dawnego kościoła parafialnego.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się także grób zaledwie 17-letniego Henryka Poprawskiego – ucznia gimnazjum w Szamotułach, który zginął wraz ze swoimi kolegami zamordowany przez hitlerowskich oprawców.

Historia tego miejsca: W nocy z 10 na 11 marca 1944 r. pod zarzutem konspiracyjnej działalności na kolejach Niemcy aresztowali ponad 30 osób w Sędziszowie. Zatrzymanych przewieziono do Kielc, a następnie rozstrzelano w Piotrkowicach i Chmielniku.

 

– Dąb katyński i pamiątkowa tablica

Dąb poświęcony pamięci zamordowanego w Charkowie Stanisława Pałygi (urodzonego w pobliskim Grabowcu). Dąb posadzili członkowie rodziny kapitana Stanisława Pałygi i burmistrz Chmielnika Jarosław Zatorski w maju 2010 roku. Przy drzewku znajduje się kamień z tablicą pamiątkową z następującą inskrypcją: „Dąb pamięci zasadzony dla uhonorowania pamięci zamordowanego w Charkowie kpt. Stanisława Pałygi w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej – Społeczność Placówek Oświatowych w Piotrkowicach oraz Samorząd Chmielnika  – 18 maja 2010 r.”

 

Tablica „Chwała Partyzantom Armii Krajowej” znajdująca się przy  parkingu Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

Tablica została odsłonięta we wrześniu 2017r. Poświęcona jest żołnierzom Armii Krajowej oddziału „Spaleni” z placówki „Dwór” w Sędziszowie, którzy w maju 1944 roku przeprowadzili udaną akcję opanowania niemieckiej stacji łączności Luftwaffe na wzgórzu Tarnoskała Piotrkowice. Rozbrojenie  posterunku odbyło się bez jednego wystrzału i trwało zaledwie kilkanaście minut. Oddział pod dowództwem podporucznika Stefana Rajskiego „Zrywa” zdobył 1 ręczny karabin maszynowy z 1600 sztukami amunicji, 2 pistolety maszynowe MP z około 100 sztukami amunicji, 4 karabiny przeciwpancerne, 4 sztuki broni krótkiej, 31 granatów, 7 hełmów, koce, mundury, bieliznę, płachty namiotowe, pasy, buty i wiele innego sprzętu. Zdobycz załadowano na wóz i bez strat wycofano się do Korytnicy.

Tablica w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, poświęcona nauczycielom –  ofiarom faszyzmu hitlerowskiego lat 1939-1945. Uhonorowani zostali:
– Barłóg Stanisław – kierownik SP w Piotrkowicach, działacz ruchu ludowego, organizator ruchu oporu, zamordowany  w 1940r.;
– Skrobisz Bolesław – nauczyciel szkoły we Włoszczowicach, zamordowany w 1940r.;
– Żarnowiecki Władysław – nauczyciel szkoły w Lisowie, zamordowany w 1945r.

Tablica była umieszczona w starym budynku szkoły podstawowej na wzgórzu Tarnoskała. Obecnie przeniesiona do nowego budynku szkoły.

Nie udało mi się zrobić fotografii tej tablicy. Jednak  ze zdjęcia znalezionego w Internecie odczytałam ważne słowa, które mogą służyć za podsumowanie tego artykułu: „Polegli za Ojczyznę – dla nas pozostaną żywi”.

Gdy będziecie odwiedzać groby swoich bliskich na cmentarzu w Piotrkowicach zatrzymajcie się przez chwilę przy tych miejscach – zapalcie znicz i chwilą zadumy uczcijcie pamięć tych, dla których los był tak okrutny i  którzy zapłacili tak ogromną cenę za wolność naszej Ojczyzny. Pamiętajmy…

M. Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email