Jaka jest rola psa przewodnika?  

Powiększ obraz

Na początku marca uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne, które zostały opracowane na zlecenie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Ciekawe i urozmaicone metody oraz niecodzienne pomoce dydaktyczne bardzo podobały się uczniom, wzbudziły ich zainteresowanie oraz zachęciły do aktywności.

Na zajęciach uczniowie opisywali i nazywali przedmioty, które rozpoznawali  bez użycia wzroku, dowiedzieli się czym  różni się pies przewodnik od zwykłego psa oraz  segregowali i klasyfikowali fakty i mity na temat psów przewodników.

Dzieci dowiedziały się także jaka jest rola psa przewodnika, jak należy zachować się w jego obecności oraz jak funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące.

Jest to ważne zagadnienie, ponieważ, aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie przez społeczeństwo roli takich psów oraz zasad zachowania w stosunku do osoby z psem przewodnikiem.  Niestety, jak wskazuje doświadczenie poziom wiedzy na ten temat jest wciąż zbyt niski.

Tym bardziej mamy nadzieję, że dzięki takim lekcjom wzrośnie świadomość społeczna w tym zakresie, a osobom niepełnosprawnym będzie żyło się po prostu lepiej.

M. Piwowarska

 

Print Friendly, PDF & Email