Egzamin na kartę rowerową

Powiększ obraz

O tym, czy trudno zdobyć kartę rowerową, przekonali się w miniony piątek uczniowie Szkoły Podstawowej w Obicach, którzy pod okiem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Morawicy: pana Bogdana Metryki oraz pana Wojciecha Nowaka zdawali na nią egzamin.

Poprzedziło je kilka tygodni ćwiczeń i nauki, w których pomagał im nauczyciel techniki. Zanim przystąpili do części praktycznej egzaminu, musieli wykazać się m.in. wiedzą o przepisach ruchu drogowego, pierwszą pomocą przedlekarską i zaliczyć test teoretyczny.

Warto przypomnieć, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie tego dokumentu prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Na zakończenie strażnicy przeprowadzili prelekcję nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a dyrektor szkoły pan Jerzy Węgrzyn pogratulował uczniom pozytywnego wyniku z egzaminu. Wszystkim, którzy uzyskali swoje „pierwsze prawo jazdy” serdecznie gratulujemy.

K.Nowak

Print Friendly, PDF & Email