Akcja „BohaterON” 2022

Powiększ obraz

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „BohaterOn w Twojej szkole” –  ogólnopolskim projekcie skierowanym do szkół, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Korzystając z otrzymanych materiałów lub na podstawie własnych scenariuszy w październiku i listopadzie 2022 zostały przeprowadzone zajęcia  dotyczące Powstania Warszawskiego.

W dniu 2 listopada klasa VIII podczas lekcji historii omówiła przyczyny i skutki Powstania Warszawskiego oraz jego kolejne etapy. Uczniowie przeanalizowali tekst źródłowy – ulotkę Komendy Głównej AK z dnia wybuchu powstania. Ósmoklasiści obejrzeli także film krótkometrażowy pt. „Miasto z ruin”, który pokazuje zniszczoną  po powstaniu Warszawę.

Klasa IV na lekcji wychowawczej poznała podstawowe fakty dotyczące powstania, obejrzała Biogramy Powstańców i stronę akcji, a także z zainteresowaniem wysłuchała słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei”.

Uczniom klasy V, VI i VII podczas zajęć z pedagogiem szkolnym przypomniano założenia akcji oraz wprowadzono w tematykę II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.

Podczas zajęć w klasach IV-VIII zwrócono uwagę na to, jak ważne dla historii naszego kraju była odwaga i patriotyzm Polaków podczas powstania i że zawsze powinniśmy doceniać  poświęcenie i oddanie Powstańców dla Ojczyzny.

Biorąc udział w tym ogólnopolskim projekcje uczniowie oddali hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego. Pokazali, że pamiętają o tak ważnym w historii Polski wydarzeniu i jego uczestnikach.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia składamy Powstańcom Warszawskim życzenia samych beztroskich dni, wiele radości, miłości i szczęścia. Niech te Święta będą cudowne, zdrowe i otulone rodzinnym ciepłem, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i spełnienie marzeń. Wszystkiego dobrego 🙂

Szkolny koordynator projektu – M. Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email