Szkolna Corrida Frazeologiczna

Powiększ obraz
ZAPRASZAM do I etapu konkursu, który wyłoni pięciu finalistów.

Zadanie polega na tym, aby do wyrażenia  CORRIDA  FRAZEOLOGICZNA  metodą KaWa dopisać po jednym związku frazeologicznym- może być wyrażenie ( bez czasownika), zwrot (z czasownikiem) lub fraza, która ma postać zdania, często bywa przysłowiem lub sentencją. W sumie ma być tyle frazeologizmów , ile liter w wyrażeniu CORRIDA FRAZEOLOGICZNA.   ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE POWINNY BYĆ POPRAWNE MERYTORYCZNIE, CZYLI RZECZOWO I NIE POWINNO BYĆ W NICH BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH! Etap pierwszy wskaże pięć najlepszych prac, których autorów zaproszę do drugiego etapu już wkrótce! Na odpowiedzi czekam do 9 czerwca, do godziny 12.00 !!!

Zapraszam do wspólnej zabawy- oczywiście z nagrodami, fundowanymi przeze mnie! Pozdrawiam wszystkich pracusiów!

BEATA ZDYBIOWSKA

Print Friendly, PDF & Email