Nauka zdalna

Powiększ obraz

W związku z przejściem klas IV-VIII szkół podstawowych na tryb nauczania zdalnego w dniach 26 X -8 XI 2020 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obicach informuje, że:

-klasy I-III oraz oddziały przedszkolne pracują według obowiązującego planu zajęć;

– świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian;

-dowóz autobusem szkolnym dla uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa się według obowiązującego rozkładu, odwołane zostają kursy z godz. 14:20;

-nauka w klasach IV-VII będzie odbywać się przy pomocy e-dziennika oraz platformy Microsoft Teams według obowiązującego planu lekcji.

 

Print Friendly, PDF & Email