Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Powiększ obraz

„W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość…” (François Mauriac)

Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Inicjatorką tego dokumentu – co warto podkreślić – była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowanie dziecka. Wszyscy znamy słynne wypowiedzi Korczaka dotyczące dzieci. Przytoczę jedynie kilka z nich: „Nie ma dzieci ― są ludzie”, „Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest”, „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 7 listopada 2014 roku, z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Święto to obchodzone jest w Polsce corocznie dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W bieżącym roku przypada 31 rocznica powstania tego  najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka pamiętamy o kolorze niebieskim. Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszystkich działaniach podejmowanych 20 listopada, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również z tymi, których prawa nie są przestrzegane.

W obecnej sytuacji, kiedy dla zdrowia swojego i innych musimy zachować bezpieczny dystans lub pozostajemy w domu w izolacji, postarajcie się, aby w Waszych domach zagościł kolor niebieski. Niebieski element czy rysunek przyklejony na szybie to doskonały pomysł, aby pokazać naszą solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie.

PRAWA DZECKA:

♦ Prawa osobiste

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
 • prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

♦ Prawa socjalne

 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

♦ Prawa kulturalne

 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

Poniżej w formie pliku PDF przedstawiam informację dla rodziców – „Apel Twojego dziecka według Janusza Korczaka”. Zachęcam do przeczytania.

Apel-Twojego-Dziecka-wg-Janusza-Korczaka.pdf

Opracowała: M.Piwowarska – pedagog szkolny

Print Friendly, PDF & Email