KONKURS Z OKAZJI 100- ROCZNICY URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO

Powiększ obraz

Samorząd Uczniowski wspólnie z nauczycielami zachęca dzieci i młodzież naszej szkoły do kreatywnego udziału w obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, które odbędą się 18 maja 2020 r.

Pragnąc urozmaicić okres kwarantanny domowej, ogłaszamy konkurs na portret Ojca Świętego.

 

I. Opis konkursu:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie portretu Jana Pawła II

II. Organizatorzy:

Jolanta Ślusarczyk, Grażyna Przygodzka, Katarzyna Nowak, Małgorzata Zacharz

III. Termin konkursu:

Zdjęcia prac należy przesyłać do 22.05.2020 r.

IV. Adresaci:

Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej w Obicach

V. Cel konkursu :

– pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II

– promowanie obchodów 100 – rocznicy urodzin Jana Pawła II

– aktywizacja dzieci i młodzieży podczas kwarantanny

– rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi

VI. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Obicach

2) Technika prac dowolna

3) Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

4) Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu rodzica.

5) Zdjęcie pracy należy przesłać do 22.05.2020r.  na e-dziennik, na konto Katarzyna Nowak z dopiskiem „konkurs”

6) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, decyzja Komisji jest ostateczna.

7) Zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zsobice.pl

VII. Kryteria oceny pracy: zgodność z regulaminem, pomysłowość
i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania pracy

K. Nowak, G. Przygodzka, J. Ślusarczyk, M. Zacharz

Print Friendly, PDF & Email