Dowóz uczniów do szkoły w czerwonej strefie

Powiększ obraz

Od 10 października 2020 r. powiat kielceki został objęty czerwoną strefą, co wiąże się z ograniczeniami w transporcie zbiorowym- dowozie dzieci do szkół.

W/w strefie pojazdem można przewozić tyle osób ile wynosi 50% miejsc siedzących. W związku z tym zwracam się do rodziców (prawnych opiekunów), aby rozważyli możliwość dowozu dziecka we własnym zakresie. Ta forma będzie w obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej bezpieczną formą transportu.

Jednocześnie informuję, iż pierwszeństwo w dowozie do szkół będą miały dzieci uprawnione do dowozu.

Jerzy Węgrzyn

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obicach

Print Friendly, PDF & Email