Akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Powiększ obraz

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Powszechnie przyjmuje się, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesna, spisana konstytucja.

W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Na początku głos zabrał dyrektor – pan Jerzy Węgrzyn, który przybliżył zebranym okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz ważność symboli narodowych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, odbyła się część artystyczna. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki, które wierszem i piosenką uczciły nasze narodowe święto.

W dalszej części uczniowie klasy IV, V, VII i VIII przypomnieli dramatyczne losy narodu polskiego: wewnętrzne spory szlacheckie, rozbiory i utratę niepodległości, ale także iskierkę nadziei na lepszą przyszłość, jaką było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Następnie wystąpili uczniowie klasy pierwszej, którzy zaprezentowali patriotyczne wiersze oraz taniec z biało-czerwonymi szarfami.

Na zakończenie akademii Natalia Poklek – uczennica klasy VIII wyrecytowała wiersz w języku ukraińskim „Moje życie” z dedykacją dla wszystkich naszych ukraińskich przyjaciół.

Konstytucja 3 Maja była jedną z ostatnich prób ratowania Polski przed zaborcami. Wprowadziła dziedziczność tronu, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, gwarantowała równe prawa mieszczanom i szlachcie, brała chłopów pod opiekę państwa, wprowadziła zawodową armię, zlikwidowała liberum veto. Mimo, że obowiązywała jedynie 14 miesięcy to przez wieki była symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.

M.Piwowarska

Print Friendly, PDF & Email