6 maja 2021 r. Światowy Dzień Hasła

Powiększ obraz

W pierwszy czwartek maja obchodzony jest Światowy Dzień Hasła. Dzień ten jest doskonałą okazją do tego, żeby przypomnieć sobie jakie są podstawowe zasady oraz dobre nawyki dotyczące tworzenia bezpiecznych haseł oraz jak ważne jest stosowanie silnych haseł.

Pomysł na obchodzenie takiego dnia powstał w firmie Intel, podczas spotkania dotyczącego uwrażliwienia ludzi na zabezpieczanie swoich danych. Idea Światowego Dnia Hasła została wsparta również przez takie marki jak McAfee, Acer, Microsoft, Samsung, Toshiba oraz innych światowych producentów.

Mając na względzie bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych przypomnijmy informacje o najważniejszych zasadach dotyczących bezpiecznych haseł, a także o narzędziach, które mogą nam pomóc w zarządzaniu naszymi hasłami.

Zasady tworzenia bezpiecznych haseł

 • Hasło powinno być długie.   

W zasadzie im dłuższe hasło tym lepiej. Wraz z każdym dodanym znakiem trudność złamania hasła rośnie.

 • Należy stosować małe i duże litery oraz znaki specjalne i cyfry. 

Dobrym sposobem na stworzenie silnego hasła, które będzie jednocześnie łatwe do zapamiętania jest zamiana liter na liczby i znaki specjalne np. @ zamiast „a”, 3 zamiast „e” lub 0 zamiast „o”.

 • Należy zrezygnować z używania w hasłach słów popularnych i uniwersalnych.
 • Należy unikać używania znaczących imion, nazw i dat. 
 • Należy uważać, aby dodatkowe cyfry nie były ciągiem, np. 1234…
 • Korzystać z generatora haseł jeśli nie mamy pomysłu na hasło
 • Nie zapamiętywać haseł w przeglądarce.

Jak dbać o swoje hasło?

 1. Hasło należy często zmieniać.
 2. Używamy innych haseł do różnych serwisów.
 3. Zapamiętujemy hasła i pod żadnym pozorem nie zapisujemy ich, a już na pewno nie trzymamy pod klawiaturą.
 4. Nikomu nie przekazujmy naszych haseł, nawet zaufanym osobom.

 

Manedżery haseł

Menedżer haseł to aplikacja przechowująca hasła, która wpisuje je w panel logowania do serwisu na nasze żądanie (automatycznie podstawiając właściwe i często niewidoczne na ekranie hasło konkretnej usłudze). Wszystkie hasła są przechowywane w szyfrowanej bazie, zatem jest to dużo bezpieczniejsze niż  trzymanie haseł w pliku tekstowym na komputerze.

Menedżer haseł ma za zadanie podstawiać odpowiednie hasła odpowiednim usługom. Złamanie bazy danych danego serwisu czy usługi spowoduje jedynie odtajnienie hasła stosowanego tylko w tej jednej usłudze, ale nie naruszy bezpieczeństwa samego menedżera. Ponadto niektóre menedżery haseł mogą korzystać z dodatkowej, biometrycznej warstwy uwierzytelniania np. przez odblokowywanie odciskiem palca użytkownika.

Należy jednak pamiętać, że jest pewne ryzyko związane z zarządzaniem hasłami.
Po pierwsze, jeśli ktoś  zapomni głównego hasła do bazy menedżera, to utraci wszystkie hasła. Po drugie, centralne bazy haseł mogą być popularnym celem ataków hakerów.

Dostępne są różne grupy menedżerów działających w systemie Windows, iOS, Androidzie, a także funkcjonujących online.  Wśród najpopularniejszych programów złużących do zarządzania hasłami wymienia się LastPass Premium, 1Password, Password Manager Pro, KeePass czy Dashlane Premium. Warto pamiętać, że niektóre menedżery haseł dostępne są za darmo.

PAMIĘTAJMY!

Silne hasło podstawą bezpieczeństwa

Iwona Łataś

Print Friendly, PDF & Email