Nauka zdalna

Powiększ obraz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Zajęcia w klasach I-VII SP w Obicach odbywają się za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams oraz e-dziennika.

Print Friendly, PDF & Email